تعرفه تست کرونا در بخش دولتی و خصوصی اعلام شد رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور: یکی از مصوبات امروز، بازنگری در تعرفه خدمت تشخیص کووید۱۹ بر اساس آزمایش های مولکولی و PCR بود. مقرر شد که تعرفه این آزمایش علاوه بر قیمت اعلام شده کیت تشخیصی از سوی […]