سی درصد دوم سهام عدالت از این هفته قابل معامله است کسانی که روش مستقیم را در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کرده‌اند می توانند علاوه بر ۳۰ درصد قبلی، ۳۰ درصد دیگر و در مجموع ۶۰ درصد از سهام خود را بفروشند. افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب و […]